Privacybeleid Tokcel truckstop

Versie 1.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 maart 2022.


Tokcel Truckstop respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens door Tokcel Truckstop gebruikt

Tokcel Truckstop verwerkt persoonsgegevens voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via het contactformulier op onze website.

De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Denk hierbij aan het versturen van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, klanttevredenheidsonderzoeken. Daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn.

Welke gegevens verzamelt Tokcel Truckstop

Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Interactiegegevens, zoals IP-adres, locatiegegevens, surfgedrag op de website en klikgedrag.

Indien je persoonsgegevens verstrekt aan Tokcel Truckstop, ben je verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens. Tokcel Truckstop kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, behoudens grove schuld of opzet, voor onjuistheden in de door jouw aangeleverde persoonsinformatie.

Aan wie verstrekt Tokcel Truckstop persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens worden door Tokcel Truckstop verstrekt aan derden indien je dit zelf hebt toegestaan of wanneer dit is toegestaan op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Tokcel Truckstop persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt, dienen wij zeven jaar te bewaren. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens worden gebruikt. Zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe kun je contact opnemen met Tokcel Truckstop

Telefonisch
We zijn bereikbaar op werkdagen van 9:00 t/m 18:00 via telefoonnummer +31765965617


Postadres
Post kan worden gericht aan: